Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från juli, 2010

The Flight of the Creative Class

I write a review of the book The Flight of the Creative Class: The New Global Competition for Talent by Richard Florida for Lewrockwell.com on 23 August 2005.For the main part of the 20th century, the entrepreneur was regarded as a quaint leftover from a previous era that would soon be overtaken by the efficient rationality of large corporations, major organization and big government working in unison. One of the few schools that still put emphasis on understanding the role of the entrepreneur in the economy was the Austrian. Read more in the review of The Flight of the Creative Class.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , Intressant

Straffa syndare, eller hjälpa människor?

Expressen tar upp problemet med landstingens förbud av rökning. Tänk på att även snus håller på att förbjudas på arbetsplatserna. Ändå kommer inte förbudet att fungera, då samhället förändrats. Frågan är skall vi Straffa syndare eller hjälpa människor?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
Intressant

Dal genio solitario alla scienza come mercato delle idee

Il mio articolo è stato pubblicato sotto la rubrica di pensieri e parole nel quotidiano L’Indipendente domenica 23 ottobre 2005.

Sono passati cinquant’anni dalla morte di Albert Einstein, il fisico teorico considerato spesso come lo scienziato più grande del Novecento, e un secolo dal 1905, il suo annus mirabilis, in cui fornì la base di tre campi fondamentali nella fisica: la teoria di relatività, la teoria quantistica e la teoria del moto browniano.

Il 2005 è stato dichiarato anno mondiale della fisica dall’Onu (e le attività previste nell’ambito di questa “celebrazione” sono descritte sul sito internet http://www.wyp2005.org) proprio alla memoria di Albert Einstein. Infatti, nel Regno Unito e nella Repubblica d’Irlanda l’iniziativa viene semplicemente denominata “l’anno di Einstein”.

Ciò spiega perché in questi mesi si vadano moltiplicando conferenze, seminari e altre iniziative che mirano ad accrescere nel pubblico la conoscenza delle scoperte compiute nel campo della fisica. In un c…

RFID in the euro notes?

I write the article RFID in the euro notes? in The Sprout of June 2004.Will radio tags the size of a grain of sand be embed in the euro notes? At least it has been discussed as an option by the European Central Bank (ECB) for the €200 and €500 notes in the year 2005. But for it to work, argues Waldemar Ingdahl, we would all have to install tiny transceivers in our wallets…

The ECB is deeply concerned about counterfeiting and money laundering. Counterfeiting of euro notes has been a problem in Greece already and there have been cases in the new member countries too. Money laundering is also an issue of increasing concern, and that is probably one of the reasons that the higher denominations are considered for tagging. The €200 and €500 notes are the ones that are the most popular for more "informal" transactions.

Among the current security features in the current euro are threads visible under ultraviolet light. But businesses and stores often find it hard to judge a note's…

En växande befolkning kräver GMO

Jag skriver i livsstilsmagasinet Camino nummer 9/2009 om att En växande befolkning kräver GMO.Hur skall vi se till att jordens växande befolkning på 6,7 miljarder människor får tillgång till billig och näringsrik mat, samtidigt som vi skyddar miljön? Vi kommer att behöva fördubbla livsmedelsproduktionen på 40 år för att kunna föda den ökande befolkningen. En lösning är öppna upp för nya lösningar och låta gentekniken och det ekologiska jordbruket hjälpas åt.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , Intressant

Witnessing the birth of the European nano-effort?

I write the article Witnessing the birth of the European nano-effort? in The Sprout of January 2004.Opponents to nanotechnology only care about policy. But if eurocrats and techies could engage in a policy discussion, guided by a vision which expands beyond funding for the next year or a better insulin pump, then the future has a chance- that is, of course if the EU Commissioner can even be bothered to turn up to such talks...

"La Bora", the strong wind of the Adriatic Sea swept through the city of Trieste in Italy. But there was no wind sweeping through the conference centre that hosted the EuroNanoForum 2003. Between December 9th and 12th more than a thousand delegates gathered at the conference organised by the European Commission's DG for Research/ Industrial Research, in order to assess both the state of the art and policy issues in the area of nanotechnology.

Nanotechnology, the manufacture of materials and machines with atomic precision and size, is widely regarded …

Straffa syndare, eller hjälpa människor?

Den norska studien om nikotinersättningsmedel kontra snus är inte en överraskning. Under lång tid har många forskningsresultat pekat på att läkemedelsindustrins ersättningar för nikotin inte är bättre än snuset.
Hans Gilljam har länge argumenterat mot skadereduktionsmodellen. Boken Straffa syndare eller hjälpa människor förklarar hur det går till att minska skadorna utan att kräva fullständig avhållsamhet.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,
Intressant

The new pharmacology

The challenge for the pharmaceutical industry is to create medicines that provide profits despite the enormous development costs, which to a large extent have been created by the steep requirements of the consumers and the authorities on security and documentation.At the same time opportunities rise for new kinds of drugs through the ongoing breakthroughs in the biosciences. The irony is that these new opportunities may pose serious problems for the industry, health care systems and regulators.If we are not careful we might end up in a situation where significant improvements of health and well-being exist, but are consigned to remain in the R&D lab rather than on the shelves of the pharmacy.The first kind of advance in pharmacology is rational pharmacology. Using our new and deeper knowledge of cellular processes medicines can be designed rationally through switching specific signals in the cells on and off. This is a significant improvement compared to the old guesswork helped b…

IT i sjukvården effektiviserar?

Johan Folin skriver i Svenska Dagbladet om bättre journalsystem och effektivare sjukvård. Frågan om patientjournalerna tas upp i Tekniken befriar kroppen. Där finns fortfarande problemet att journalen ses som en specifik handling på papper, och att det inte är patienten som kontrollera informationen om sig själv.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
Intressant

Spara energi smart med VoltAir?

Jag intervjuar Calle Rosenqvist på VoltAir om energi, energibesparingar och systemet som VoltAir levererar. Rosenqvist är, inte oväntat, positiv till företagets produkt. Vad tror du? Pekar VoltAir på något viktigt när det gäller energiinbesparingar eller finns det än bättre sätt?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,
Intressant

Trött på tråkigheten?

Jag skriver artikeln Bonjour tristesse i tidningen Modern Psykologi nummer 4, 2010.
Få lockas av att ha tråkigt, men i rätt dos kan tristessen vara välgörande för sinnet. Följ med i undersökningen av ett dolt samhällsproblem, att fler både är uttråkade och stressade. Hur går det till och vad kan göras mot tristessen. Jag intervjuar forskarna Sandi Mann, Martin Shipley och Annie Britton om tråkighet och tristess, samt ger några tips om hur den kan undvikas.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,
Intressant

Ger förbud ett öppet internet?

Debatten om internets framtid går mot att diskutera infrastruktur. Som jag konstaterade i min artikel om Jonathan Zittrain och hans bok The future of the internet and how to stop it, så är det intressant är att de som förepråkat tanken om att svaren på att lösningarna finns inbäddade i tekniken nu har vänt. Tidigare argumenterade man med att motståndarna inte förstod internet.
Nu verkar de förstå internet alltför väl, och teknikens välsignelse på sin sida. Därför skriver nu representanter för Juliagruppen efter bojkotter av Apple och regleringar av hur internet skall levereras. Det är en amerikansk utveckling, där det känns konstigt att internets vänner främst förespråkar stora ingripanden i hur nätet skall fungera. Eller snarare fungera efter en viss idé (i USA tas inte bara nätneutralitet upp men även sökneutralitet), och att dela upp aktörer efter internets vänner och fiender är inte rätt väg att gå. Det finns olika sätt att se på nätet, där inte nödvändigtvis öppenhet alltid är bä…

Afghanistan: trettio år till?

Afghanistan, skall vi planera för reträtten? Varför är vi kvar? Dick Erixon vill lyfta fram att det går bra. Wiseman's Wisdoms påpekar att det inte finns några slutmål, ingen mission accomplished. Utan det finns ingen väg ut. Skall vi fortsätta biståndet?
Australiensiska Crikey kommer nog anledningen på spåret, även de svenska styrkorna markerar svensk goodwill mot USA. Vi är beroende av USA för att försvara Sverige i händelse av krig. Sverige är inte alliansfritt och neutralt, vi är med i USA:s intressesfär. Då är Afghanistan ett billigt sätt få amerikansk hjälp, istället för att hålla sig med ett svenskt försvar. Det kan finnas poänger och goda skäl för det, fast den debatten borde föras öppet.
Ted Galen Carpenter på Cato Institute har skrivit om hur USA:s bristfälliga säkerhetspolitik har skapat upp problem för USA.
USA:s politik har haft framgångar de senaste åren, just när man varit tydlig med vad man vill uppnå. Insatsen i Afghanistan avlöpte väl när man fokuserade på att osk…

Come risolvere la crisi alimentare globale?

Il mio articolo Come risolvere la crisi alimentare globale? è stato pubblicato in RagionPolitica del 24 luglio 2008.La crisi alimentare globale probabilmente comporterà un rischio: almeno 100 milioni di persone potrebbero morire di fame. La Fao, l’Organizzatione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, ha sottolineato che il rialzo senza precedenti dei prezzi dei prodotti alimentari, balzati del 52% tra il 2007 e il 2008, ha avuto nei paesi poveri gravi conseguenze di natura economica, sociale e politica. Non vi sono segnali che indicano che questi aumenti possano diminuire in breve tempo.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , Intressant

La sorveglianza in Europa

Il mio articolo La sorveglianza e i suoi sviluppi in Europa è stato pubblicato in RagionPolitica del 19 agosto 2006.Dopo gli attacchi terroristici a New York, Madrid e Londra molti governi hanno cominciato a dare alla propria forza di polizia e alle loro agenzie di sicurezza più poteri per seguire e sorvegliare le locazioni dei cittadini, le loro abitudini di movimento e le loro communicazioni ed interazioni. Negli Stati Uniti si creò il Patriot Act ed il Dipartimento della Sicurezza Nazionale (Department of Homeland Security) venne provvisto di una vasta gamma di poteri molto controversi, iniziando tuttavia un dibattito pubblico riguardo all’integrità ed al diritto dei cittadini all’anonimità nelle loro comunicazioni elettroniche.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , Intressant

Il pericolo dei rischi nella vita quotidiana

Il mio articolo Il pericolo dei rischi nella vita quotidiana è stato pubblicato in RagionPolitica del 16 dicembre 2005.C’è una parola che è quasi sparita dai nostri dizionari: insalubre. Oggigiorno il cibo, i telefoni cellulari e l’energia sono sempre detti pericolosi. Ma è il mondo che è diventato più pericoloso o sono cambiati i parametri di come giudichiamo i rischi? Giudicare i rischi è un campo in cui noi esseri umani siamo, paradossalmente, sia bravi sia incapaci. La nostra evoluzione ci ha portati ad evantare i rischi che giudichiamo in modo intuitivo, veloce e sensitivo (questo è un modo efficace quando non si hanno a disposizione dati statistici). Ma i nostri giudizi spesso non corrispondono alla realtà.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , Intressant

Bando alle minacce!

L’articolo Bando alle minacce, signor commissario! scritto da me e Christofer Fjellner è stato pubblicato in RagionPolitica del 2 aprile 2005.Il commissionario dell’Unione Europea per la salute e la tutela del consumatore, il cipriota Markos Kyprianou, ha recentemente dichiarato in un’intervista al Financial Times che l’Ue, entro un anno, vieterà di pubblicizzare gli alimenti "non sani" rivolgendosi ai bambini, se l’industria alimentare non smetterà "volontariamente" di fare tale pubblicità. La minaccia del commissionario è stata causata dall’attuale panico scaturito a sua volta dal dibattito sull’obesità infantile.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , Intressant

Libertà ed efficienza nell'informazione al paziente

Il mio articolo Libertà ed efficienza nell’informazione al paziente è stato pubblicato in RagionPolitica il 4 marzo 2005.Il ruolo tradizionale dei governi europei, dal 1900 ad oggi, è stato quello di fornire un servizio sanitario ai cittadini. Ora siamo in un momento cruciale di cambiamento per i sistemi di sanità in Europa. Il primo campo in cui procedere con riforme è nel sistema di registrazione e regolamentazione che esiste per i farmaci.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , Intressant