Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2013

Koestler kikar i evighetens nyckelhål

Efter författaren Arthur Koestlers död har få läst honom. Detaljerna kring hans död, hans ställningstaganden under det kalla kriget och den sista produktionens steg ut i pseudovetenskapen fick honom att tappa sin publik. Den senaste tiden har märkligt nog Koestler fått en förnyad aktualitet. Läs mer i min artikel Koestler kikar i evighetens nyckelhål i Tidningen Kulturen den 3 mars 2010.

Polisen i London fann den 3 mars 1983 två livlösa kroppar. Författaren Arthur Koestler hade svårt sjuk i Parkinsons och leukemi valt att avsluta sitt liv tillsammans med sin hustru Cynthia.

Den senaste tiden har det börjat att komma fram fler kulturnyheter med anknytning av hans minne. Föredrag hålls, tidskrifter tar upp hans liv, födelsestaden Budapest reste för någon månad sedan sin första staty av honom.

Främst är det litteraturvetaren Michael Scammell som väcker intresset till liv med sin nya biografi "Koestler: The Literary and Political Odyssey of a Twentieth-Century Skeptic". I tjugo…

Italy's Digital Conundrum

The dire issues of the Italian economy, judicial problems and political turmoil are reflected in the nation’s internet policy debate. The difficult development of the Italian web, a good showcase of the conflict of protecting privacy and third parties’ rights vs. safeguarding freedom of speech, and the rise to power of a new type of internet driven political movement provide interesting and thoughtful examples to the world. Read my Netopia Column Italy's Digital Conundrum of August 29th 2013.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

Element 115 bekräftat, men var frågan rätt?

Idag upptäcks inte nya grundämnen, de hittas under mycket speciella experiment i laboratorier. Nu har ett forskningslag under ledning av Dirk Rudolph från Lunds universitet efter studier vid ett tyskt laboratorium kunnat bekräfta att Element 115 verkar finnas. Studien har precis kommit ut i Physical Review Letters, bakom betalvägg.

Unumpentium, som det supertunga elementet tillfälligt kallas, upptäcktes redan 2003 vid ett ryskt experiment. Här är en lättare genomgång om vad som gjordes. Det finns redan ett Element 114 och ett Element 116, grundämnena Flerovium respektive Livermorium. Processen att godkänna ett nytt grundämne kan ta många år, till och med årtionden.

Så, vad ska forskarna göra med alla de supertunga element? De existerar ju bara i några sekunder under själva experimentet? Isotopen Livermorium-292 har exempelvis en halveringstid på 0,0006 sekunder. Så kort är halveringstid betyder att de är mycket radioaktiva. Forskarna söker efter en "ö av stabilitet" i det p…

Israel: extrem migration

I Sverige kan lära av Israels migrationspolitik i Svenska Dagbladet Brännpunkt den 23 augusti 2013 berättar jag hur Israel lyckades att klara av en extrem situation i början på 90-talet. Israel är ett land byggt på migration och som var tvunget att tänka nytt inför en förändrad omvärld. Sverige kan lära av Israels sätt att bemöta den situationen. För det handlar om att vissa sociala system klarar förändringar bättre än andra. Då blir det tydligt att mycket av samtidens samhällsdebatt aldrig handlade om invandringen egentligen, utan om en betydligt mer kortsiktig politik.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant

Antibiotika i djurfoder utvecklar resistens?

Mycket intressant debatt om antibiotikaresistens ur veterinärsynpunkt i brittiska läkartidningen BMJ  Does adding routine antibiotics to animal feed pose a serious risk to human health? Artikeln är en debatt mellan läkaren David Wallinga och veterinären David Burch och rymmer en hel del argument som inte kommer fram i Sverige om jordbruket, djuruppfödning och antibiotikaresistens. Nu ligger artikeln bakom en betalvägg hos BMJ, men Keep antibiotika working har lagt upp debatten fritt på sin hemsida och kan läsas här.

Det är viktigt att antibiotikafrågan blir mer belyst, och betydligt mer omdebatterad. Mitt eget bidrag till debatten är rapporten Världens väntan på antibiotika.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

Dold inflation?

Finanskrisen verkar vara över, eller? Det finns en underliggande problematik i ekonomin. Ofta har krisen förklarats, som Jay Richards påpekar, med att dagens ekonomi skulle vara för komplex.

Snarare än att vara rädd för högfrekvenshandeln kan det vara bra att hålla ögonen på regleringarna, som Johan Norberg påpekar.
Det finns för mycket homogenitet och enögdhet på marknaderna, och det bidrar till bubblorna. Problemet är bara att de regleringar som alla kräver efter varje kris gör marknaderna ännu mer homogena, och då blir också kriserna så här stora. Ett problem vi inte sägs ha sett är inflationen, som sägs nästan vara noll. Snarare beror det på hur den beräknas genom KPI. KPI jämför produkter som inte är jämförbara. Ett bord som gjorts av en möbelsnickare i Gnosjö är väldigt annorlunda ett bord som tillverkats av spånskivor i Kina. De är inte utbytbara och likvärdiga produkter för det man vill ha dem till.

Det borde snarare vara att mängden pengar i ekonomin mäter inflationen. När pr…

Matkrigets skyttegravar

Vi äter väldigt mycket mer socker nuförtiden. Ofta är det relativt lätt att undvika men den ofta fräna debatten mellan hippa livsstilar skymmer att många har allvarliga problem med kosten. Läs mer i Sockerchock eller fettpanik?

Det fanns politiska skäl bakom att livsmedelsmyndigheterna experter rådde allmänheten till att ersätta fett med kolhydrater. Det var kopplingarna till miljörörelsen som gav politisk styrka till vissa rön forskningen tyckte sig se vid tidpunkten.

Det talas om medelhavsdieten men den betyder inte att äta sig igenom en italiensk restaurang till vardags. Den dieten baserade sig på vad fattiga fiskare och bönder åt i Kampanien efter Andra världskriget. Det var lite av allt, snarare än våra stora potioner av pasta och olivolja.

Fettets faror överdrevs och många experter och myndigheter har svårt för att säga att deras kostcirklar och pyramider inte stämde så väl med vad som verkar vara en mer hälsosam kosthållning. Många är också rädda för att en backlash skulle led…

Lyssna på forskarna?

Inför hösten står det klart att försiktighetsprincipen kommer att bli en av de viktigaste principiella frågorna. Främst men inte begränsat till miljöpolitiken, har försiktighetsprincipen länge styr lagstiftningen inom EU och många av medlemsländerna.

Detta inte minst då försiktighetsprincipen har varit ett fenomenalt användbart vapen för att genomdriva en stelbent, byråkratisk och irrationell politik som nu orsaker stora skador på samhället. Försiktighetsprincipen ställer upp hinder, snarare än att hjälper till att fatta rationella beslut. Alla utvecklingar har bra och dåliga sidor, men försiktighetsprincipens inriktning på det negativa skapar större problem än den försöker att förebygga, då den inte ger någon positiv vägledning.

Vi ser problematiken i EU:s förbud av neonikotinoider, där kommissionen inte undersökte problemet att förbudet av insektsgiftet drabbar bönder som odlar raps. Raps är en mycket odlad gröda som också ger ifrån sig mycket pollen, som bin äter. När raps blir sv…

Karteller på nätet

Nu har Adam Thierer och Brent Skorup skrivit ett intressant paper A History of Croyism and Capture in the Technology Sector. De tar de många bidragen och skatterabatterna som ges för att företag ska etablera sig någonstans, även om teknikföretag inte skapar så mycket jobb. De förklarar att anbudsförfaranden och upphandlingar måste skötas bättre, problemen med sunsets och vouchrar samt att politikerna inte bör delegera för mycket till tjänstemännen av att bestämma regelverket.Silicon Valley brukade vara fristående från politiken. Teknikföretagen brydde sig inte om lobbying mot politikerna i Washington.

Det finns en sanning i den historieskrivningen, dels har mindre företag svårare att få ihop det kapital som behövs för att etablera en lobbynärvaro, dels fanns ett ideologiskt motstånd mot det. T.J. Rodgers kunde skriva Why Silicon Valley should not normalize its relationship with Washington, D.C. och det var en attityd som delades av fler företagare.

Politikerna sätter inte så mycket …

Naturkatastrofernas betydelse

Naturkatastrofer ofta används i samhällsdebatten som exempel på hur debattörerna vill att samhället skall eller inte skall se ut.

Intet nytt under solen. År 1755 drabbades Lissabon av en svår jordbävning, som engagerade den tidens främsta tänkare. Den franske tänkaren Voltaire blev så skakad att han slutgiltigt övergav optimismen, att allt som händer sker för något överordnat gott enligt de fysiska och moraliska lagar en tillbakadragen gud lagt in i skapelsen. Om nu gud var så god, varför skedde fasansfulla saker som jordbävningen i Lissabon? Voltaires tankar låg till grund för hans roman Candide.

Jean-Jacques Rousseau lade istället ansvaret för jordbävningen på människans bristande moral, och Immanuel Kant visade på det gryende vetenskapliga tänkandet i Europa. Kant skrev inte om moral eller världens beskaffenhet, utan om de konkreta omständigheter som gjort katastrofen värre, att Lissabon byggt på en lerig flodbädd.

Portugal styrdes vid den här tiden av markisen av Pombal, en man s…

Maker revolution i 3D

Enrico Dini visar hur långt 3D-printer tekniken har kommit. Meningen är att Dini vill kunna använda sin modell av 3D-printer på månen, och använda måndamm, regolit. Tillsammans med ett bindningsämne går det att bygga allt av ingenting! Vanlig sand kan bli ett miljövänligt byggnadsmaterial. Inte konstigt att europeiska rymdstyrelsen ESA är mycket intresserade.Tjejen som presenterar programmet i början visar på en något udda stil för vetenskapsjournalistiken :)

Så ser vi en revolution för 3d-skrivarna på gång? Kommer Stockholm Makerspace att bli en kreativ hub? Chris Anderson har skrivit boken Makers som bland annat handlar om 3d-skrivarna. I Svenska Dagbladet Under strecket tar jag upp hur tekniken utvecklats och sätter den i ett sammanhang där det behövs en killer app.Det tycker inte Pelle Snickars i en skarp kritik av 3d-skrivarna och Andersons bok. Både boken och recensionen av den känns grunda. Tekniken för 3d-skrivare läggs ofta ihop med förändringar i produktionsprocessens löp…

Är Web 2.0 döende?

Det var den sjunde augusti 1999. Jag var rätt mosig efter flygresan från Stockholm och en natt av lite sömn på ett hotell vid av Telegraph Avenue i Berkeley, Kalifornien. Det var konferensen Extro-4 Biotech Futures: Challenges of Life Extension and Genetic Engineering som lockat mig över Atlanten (för fler intryck från Extro-4, se här) men det var självklart Silicon Valleys glänsande IT-bubbla som var huvudattraktionen.

Jag tog tillfället att stanna i San Francisco Bay Area för att lyssna och lära av vad de olika visionärerna hade att säga och för att förstå vart informationstekniken var på väg. Internet var färdigbyggt, nu skulle man bygga webben, skälen till varför vi skulle röra oss ute på internet.

Nu tänker jag från det jag såg i the Bay Area år 1999 att vi faktiskt är ikapp visionerna från Silicon Valley. Skiftet från desktop till mobilt bredband är genomfört. Det blev mobiltelefonen som muterades till en dator för att kunna kopplas ihop med sin omgivning i smart miljö (interne…