Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från februari, 2016

Grinders och nördbaroner, transhumanismens arm och hjärna?

Idag är transhumanism något som förknippas med webbföretag och tech i Silicon Valley, med hänförda tal på TED eller TEDx. Ibland diskuteras forskare på universitet och högskolor eller olika tankeriktningar inom kulturen.

Men mycket av transhumanismen började på bakgårdar och i små labb under osäkra förhållanden med uppfinnare och entusiaster som hade en vag idé om vad de ville åstadkomma med tekniken. Robert Ettinger, kryonikens fader, fick inte sin idé om frysta tidsresor från forskningen utan hämtade inspiration från The Jameson Satellite, en novell i sf-tidningen Amazing Stories för juli 1931.

Extroperna tog steg bort från de hantverkare, uppfinnare, science fiction entusiaster samt hackarna och kryptograferna i Mondo 2000 som drevs av R.U. Sirius. Extropy magazine tog tydliga steg bort från fanzinen och Wired kom att utforma Silicon Valleys kultur. När sedan transhumanister blev mer politiskt intresserade lobbade slipstranshumanister i Bryssels korridorer och en mer salongsfähig i…

Aaron Swartz: the last hacker?

There is a mystique surrounding the young hacker that turns society upside down by his knowledge of technology. Aaron Swartz was seen to incarnate the hacker ideal’s blend of youthful naivety, savvy idealism and aptitude. Read more in Aaron Swartz: the last hacker?

I review The boy who could change the world: the writings of Aaron Swartz, a collection of his writings, blog posts, interview and essays at Netopia on February 22, 2016.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant

Matteo Renzi, tillräckligt rätt för Italien?

Italiens katastrofala banker och finanssektor sätt press på Europa. De reglerna för bail in vid bankkriser oroar många (även om bail in är rätt, att låna pengar till banker är en risk som du egentligen ska ta betalt för med ränta). Egentligen skulle Italien behöva göra en omgående sanering som Sverige gjorde med Securum under 90-tals krisen och som Spanien gör nu med Sareb. Kommer kommissionen att tillåta det?

Matteo Renzi har fått ett mer bekymmersamt läge än förra året även om hans kontroll över oppositionen finns kvar. Det är ett viktigt skäl till varför han bråkar med kommissionen i Bryssel, göra vinster på hemmaplan.

Hans politiska framgångar är fortfarande anmärkningsvärda. Reformen "Jobs Act" tog bort lagstiftningen som gjorde det nästintill omöjligt för företag med mer än femton anställda att avskeda personal. Lagar har stiftats för att förenkla regelverk och öppna upp energisektorn. Senatens antal medlemmar ska minskas från 315 till 100. Renzi har också börjat att …

Twitter trillar av pinn?

Det går inte bra för mikrobloggen Twitter. Det sociala mediet lyckades inte att ökat sitt antal användare i USA under förra året. En bedömare tror till och med att antalet användare minskade lite.

Nu har ju olyckskorpar kraxat om sociala medier förut och nätverkseffekterna har fortsatt ändå med fler och fler nya användare. Fast Twitter har i sådana fall alltid varit det av de stora sociala medierna som haft problem längst och nu kanske nätverkseffekterna börjar att dra åt det negativa hållet. Det behöver inte vara ett stort ras men en fortsatt otillräcklig tillväxt, på samma sätt som för MySpace än gång i tiden.

Är det som Umair Haque skriver, att näthatet får användare att lämna? Det kan vara mer problematiskt än så. Debatter och även konflikter kan vara välgörande, vetenskap handlar till exempel om ständigt debatterande.

Det kan snarare vara att de allra flesta som mikrobloggar på Twitter blir besvikna. Trots all debatt så kommer få över ett hundratal followers. Fler viktiga använd…

Innovationer för en ny tidsålder

Hur kommer framtiden att se ut? Vi kan göra mer eller mindre kvalificerade gissningar, men i slutändan har vi bara historien att gå efter. Skulle mänskligheten dö ut, då skulle det ha varit på stenåldern. Men, framtiden kommer att se annorlunda ut. Mycket annorlunda ut. Det är nog därför jag är optimist, framtiden har alla förutsättningar att bli ljus.

1900-talet såg enorma kontraster. Även 1800-talet hade sina svåra problem med Napoleonkrigen och den långa depressionen. Andra världskriget slog särskilt Europa tillbaka till en femtio år i ekonomisk utveckling. Fast kanske farligare var det Kalla krigets mer bekväma kärnvapenskugga. När Berlinmuren föll, började historien igen.

Vi fick se fler länder följa Japans exempel. De fyra små tigrarna (Sydkorea, Taiwan, Hong Kong och Singapore) visade även mycket fattiga länder att fallet ned i nationalism och antiglobalism mellan 1914-45 var meningslöst. Den kinesiska draken vaknade och även den indiska elefanten började att dansa lite. Bara …

Riksbanken går i Lyxfällan?

Sveriges Riksbank sänker styrräntan från -0,25% till -0,50%. Vad ändrar det? Är det plötsligt några nya investeringar som företag börjar att göra i det här affärsklimatet som de inte gjorde tidigare?

ECB vill avskaffa €500-sedeln. Sverige byter nu ut kronorna sedlar och mynt. Det har varit svårt att hitta några av de nya tusenlapparna med Dag Hammarskjöld och Norrland som motiv. Faktum är att även de gamla tusenlapparna med Gustav Vasa är försvunna. Det är ett läge när många börjar att tvivla på vad pengarna egentligen är värda och då passar Riksbanken och bankerna på att sprida än mer osäkerhet. Mängden kontanter är låg till att börja med i ekonomin.

Det brukar sägas att vi lever i kapitalismens tidevarv men problemet är att vi gillar bilden av en framgångsrik kapitalism, inte marknadsekonomin. Centralbanker vill ha låga oljepriser, konstant låg inflation, ständigt stigande huspriser, låg arbetslöshet, stigande aktiebörser, affärsbanker som lånar mycket pengar av centralbanken för a…

Åsiktskorridor och vinklade medier, en chimär?

Det talas mycket om att medierna är vinklade och snedvridna. En viss vinkel måste man alltid ha som journalist, annars blir det ingen artikel.

Oftast avses en politisk vinkel, en åsiktskorridor, men det viktigt att påpeka att journalismen inte handlar om direkt påverkan. Mer är det som Jasenko Selimovic tar upp, att vissa frågor och perspektiv inte tas upp för att de inte blir ihågkomna.

Inom vetenskapsjournalistiken är larmjournalistiken ett problem för att medierna hoppas koppla till läsarens vardag. Det inte minst för att studier av sämre kvalitet då tillåts komma fram i redovisningen. Epidemiologiska studier kommer att vara fler än randomiserade studier, därför att de första är billigare och lättare att utföra, men de kommer av sin själva metodik att vara mindre tillförlitliga.

Medieforskaren Matthew C. Nisbet har intressanta förklaringar på varför så många tror att medierna är vinklade.

Nisbet konstaterar att det finns så många fler medier idag och många läsare har problem med a…

Satre och den existensialistiska nyliberalismen

Existensialismen har länge varit en idé vänd emot det kapitalistiska samhället och liberalismen, för mer om det läs Vad är verklig frihet?

William Irwin, en filosofiprofessor vid King's College, har i sin bok om frimarknadsexistensialism, en kapitalism utan konsumism formulerat en utmanande tanke, värd att vända på.

Det är något konstigt med Sartres marxism. Sartre trodde att "existens kommer före essens"; Det innebär att vi inte föds med en särskild "karaktär" utan måste "skapa" oss själva. Vi svarar på våra erfarenheter av världen, men vi är inte bestämde av våra svar. Vi är fria att välja vilka vi är och hur vi lever. Sartre menar att man inte bara är "vad man uppfattar sig vara, men man är vad man vill vara". Medvetandets själva natur är det som möjliggör människor att ha fri vilja. Då vi kan vara medvetna om olika framtider och hur kopplar till våra handlingar har vi en fri vilja.

Om det finns någon tänkare som går emot det här så är d…