Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från mars, 2016

Apokalypsen eller Singulariteten?

Är 2000-talet människans sista århundrade? Jag skriver på Medium om Apokalypsen eller Singulariteten? om de möjliga framtider som kan inträffa. Går människan under eller utvecklas hon till en långt mer avancerad livsform? Svaren beror nog mycket på livsåskådning och vilken utveckling som eftersträvas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Intressant

Kombinera säkerhet med integritet som i Israel

Jag skriver på Sveriges Television Opinion den 23 mars om Kombinera säkerhet med integritet som i Israel. Världen är i chock efter terrordåden i Bryssel. Särskilt omskakande var massakern på flygplatsen Zaventem. Flygplatser, som vi vet är särskilt utsatta, borde ju vara säkra. Bakom flygplatssäkerheten på Ben Gurion ligger en kombination av sunt förnuft och genomtänkta rutiner som tar hjälp av högteknologiska datasystem, inte tvärtom. Det går inte att, som terroristerna i Zaventem, gå in i vänthallen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Intressant

Myndigheternas användning av öppna data

Jag skriver artikeln Sverige tappar stort på öppna data – så ska vi hämta in det i Digital Teknik den 23 mars 2015. Det är en rapport från tävlingen Hack for Sweden och en beskrivning av läget kring öppna data bland myndigheterna. Sverige har tappat i ranking enligt en undersökning, vad beror det på? Hur ser möjligheterna ut framöver?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Intressant

Forskningens underdogs

Vetenskapsjournalistiken möter ofta starka reaktioner därför att den utmanar föreställningar. Det bästa sättet att utmana läsarnas föreställningar är att lugnt peka ut uppenbara fel, snarare än att kampanja.

Det kampanjandet finns även hos de forskare som bemöter uppenbart felaktiga påståenden med ett stön eller hänvisningar till konsensus. Det är därför att vetenskapens egen historia ger en viktig roll till sina Galileo Galileis, anekdoterna om stora framsteg som möttes av spott och spe av forskarkollegor vars livsverk hotades av genombrottet. I verkligheten möts de flesta genombrott av applåder, inte minst för att stora genombrott tenderar att komma när forskningen gått in i en skenbar återvändsgränd.

Tyvärr har, den ibland begripliga, viljan hos forskare och media att kväva nonsens i sin linda utlöst en del oförtjänt sympati hos allmänheten för outsiders med kontroversiella uppfattningar. Många sätter dem i Sanningssägarens stol, men att den utomstående möter motstånd kan vara ett…

Fokus Samhällssäkerhet: systematiskt brandskydd

Det lönar sig att förebygga bränder, för när de inträffar så går det sällan att helt skydda sig från skador. Människoliv och många föremål kan inte ersättas med pengar och minskar skadorna från bränder så går även försäkringspremierna går ner. Läs mer i Systematik förebygger bränder i Fokus Samhällssäkerhet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Intressant

Populärkulturen stävar mellan popvänsterns Skylla och bibliotekshögerns Karybdis

Erik Zsiga fick kämpa. Hans bok Popvänstern var en av de första krusningarna på våra dagars kulturkrig. Boken handlar om hur populärkulturen besatts av ett trendigt etablissemang som slentrianmässigt svänger sig med politiskt korrekta vänsterklyschor men som mest är hycklande, intoleranta och samhällsbevarande. Zsiga visar i boken också på populärkulturens kraft i samhället, och att den egentligen är den ett område som borde behärskas av frihetliga krafter.

Det låg förstås utanför Zsigas uppgift att definiera vad denna frihetliga populärkultur skulle vara. Popvänstern handlar just om popvänstern. Men bristen på alternativ visade sig vara verktyget genom vilket popvänstern i slutändan vann debatten. Det gick inte att ställa upp en motbild av hur ett frihetligt kulturliv skulle se, främst för att det kulturlivet inte var särskilt uppskattat inom borgerligheten.

Zsiga påpekade det konstiga med en popvänster som verkar inom en kommersiell ram. Kanske inom ett av de mest kommersiella samm…

Bläckfiskens förunderliga intelligens

Jag skriver om bläckfiskarnas intelligens och psykologi från boken The Soul of an Octopus i Modern Psykologi nummer 3/2016. Bläckfiskar är på många sätt fascinerande djur, om än mycket främmande från oss människor. Därför är det ett problem "intelligens" hos djur ofta antas vara något som liknar mänsklig intelligens och mänskliga egenskaper. Bläckfiskar är tillräckligt spännande i sig själva, utan spekulationer.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

Helikopterpengar i skuldsättningens tidevarv

Vi lever i tider av hög skuldsättning, stora statliga åtaganden, små produktivitetsökningar och att Sveriges Riksbank använt negativa räntor och kvantitativa lättnader. Sannolikheten är hög att Riksbanken kommer använda minst en QE till för att försöka få igång inflationen.

Om nu Riksbanken verkligen ska göra det, borde de kanske inte ge de nyskapade pengarna till bankerna, utan till alla? Jämfört med de lösningar som omtalats kan helikopterpengar vara en av lindrigaste åtgärderna. I Aftonbladet den 6 mars tar jag upp samtidens farliga läge och dess riskabla balans.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

Panik-cykeln och rädslan för teknik

Gartner har en kurva som de kallar för hype-cykeln för nya teknologier som beskriver hur ny teknik först beskrivs som revolutionär och omvälvande för att sedan prövas mot verkligheten och då förkastas som orealistisk. Sedan börjar fler användare komma på att nedvärderingen av tekniken gick för långt och börjar använda tekniken, vilket ger den ett brett genomslag.

Det finns en motsvarighet till rädslan kring en ny teknik: panik-cykeln. Det är viktigt att lära sig den för att inte överdriva risker och ge allt för stor betydelse till besinningslös rädsla. Det finns många exempel. På 1880-talet kom bärbara kameror från Kodak och tidningarna drev en panik att kvinnor en déshabillé skulle bli omedvetet fotograferade. Fåret Dolly utlöste en panik följda av storstilade deklarationer av rätten till sitt genom som vi fortfarande måste dras med. Nu börjar vi skönja de första faserna av vad som kan vara en panik om persondata och Artificiell Intelligens.

The Privacy Panic Cycle: A Guide to Public…